Atlassian Confluence oraz Confluence Plugins

Informacje dotyczące licencji Confluence

Confluence 6.11.0

Copyright © 2003 - 2018 Atlassian Corporation Pty Ltd.

Wykorzystanie tego produktu podlega warunkom Umowa Użytkownika Końcowego Atlassian, chyba, że inaczej zaznaczono.

Ten produkt zawiera oprogramowanie opracowane przez Apache Software Foundation.

Ten produkt zawiera także następujące biblioteki, które objęte są licencją GNU LGPL:

Ten produkt zawiera także kod dostarczony przez firmy trzecie

Dodatkowe szczegóły dotyczące tego i innego kodu stron trzecich zawartych w tym produkcie, włącznie z prawem autorskim, informacji prawnych i licencji, są dostępne w katalogu "licencje" w katalogu instalacyjnym Confluence.