Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadataMenu Finanse zawiera wszystkie operacje finansowe naszego oddziału:Dokumenty księgowe


Poza możliwością dodania faktury/noty obciążeniowej bezpośrednio na Karcie najemcy lub Karcie właściciela, możemy to zrobić przez menu Finanse:

Faktura dla najemcy/właściciela

W menu Finanse wybieramy Utwórz fakturę. Pojawia się okno do uzupełnienia danych:


 1. Wpisujemy dane odbiorcy. Rozwija nam się lista zapisanych odbiorców, gdzie możemy wybrać właściciela lub najemcę, którzy są wpisani w SON.


 2. Określamy sposób i termin płatności
 3. Wpisujemy nazwę produktu, towaru lub usługi
 4. Określamy czy jest to cena brutto czy netto oraz wpisujemy wartość
 5. Określamy stawkę podatkową VAT - wybór z listy (szerzej opisane → TU )
 6. Możemy dodać więcej pozycji
 7. Przewijając suwak w dół pojawi się dodatkowe pole Ponadto do zapłaty. Dana pozycja wyświetlała się nie jako pozycja, lecz dodatkowa informacja na fakturze. Po wypełnieniu danych klikamy Zapisz. Faktura pojawi się na koncie najemcy/Właściciela.

Faktura jednorazowa dla innego odbiorcy

SON umożliwia również wystawienie faktury jednorazowej dla osoby/firmy innej niż Najemca/Właściciel.

Aby dodać fakturę dla innego odbiorcy możemy wybrać go z listy (jak w przypadku najemcy/właściciela), a jeśli jest to nowy kontrahent należy go najpierw dodać w menu Kontrahenci.

Wpisujemy pozycje na fakturze i klikamy Zapisz. Faktura pojawi się na Liście faktur w manu Finanse.

Fakturę możemy również dodać z menu na górnej belce. Pojawia nam się okno do wypełnienia danych.Nota obciążeniowa

Podobne postępowanie jak przypadku faktury jest dla noty obciążeniowej.
W zależności czy wystawiana jest dla najemcy/właściciela (wybór odbiorcy z listy) czy dla kontrahenta (wpisanie danych).

Wystaw podobną notę

Jeśli chcemy dla danego najemcy, właściciela lub kontrahenta wystawić podobną notę księgową lub też innemu najemcy wystawić taką samą, możemy to zrobić jednym przyciskiem:

Wystarczy wejść w menu Finanse, wybrać rodzaj dokumentu → Nota księgowa, wybrać odpowiedni dokument

Pojawi się okno z takimi samymi danymi, pozycją i kwotą jak pierwotna nota. Możemy np. wybrać innego najemcę.

Możliwość wystawienia podobnej noty jest również z poziomu Karty najemcy. Wyszukujemy najemcę, który ma wystawioną daną notę. Przechodzimy do sekcji Konto najemcy, wybieramy dany dokument i postępujemy jw.

Rejestr kasowy

W przypadku gdy prowadzisz pełną księgowość i masz gotówkę w Kasie firmy, musisz rejestrować każdy wpływ i wypływ gotówkowy poprzez dokumenty KP (Kasa przyjęła)/KW (kasa wydała). W dalszym ciągu do operacji typu przelew stosuj zwykłe dodanie operacji przychodowej/rozchodowej.

Po wybraniu pojawia nam się okno do uzupełnienia danych:

 1. Wybieramy czy jest to KP czy KW oraz datę wystawienia.
 2. Wpisujemy dane odbiorcy - jeśli mamy go w systemie, wystarczy wybrać z listy, jeśli nie, pojawią się dodatkowe pola do uzupełnienia (jak adres i NIP).
 3. Nazwa produktu, towaru.
 4. Wartość.
 5. Możemy dodawać kolejne pozycje.

Następnie klikamy Zapisz

Dokument pojawi się na liście.

Podobnie jak w przypadku dokumentów najemcy czy właściciela, po kliknięciu na numer dokumentu możemy wykonać inne akcje (edytuj, pobierz, wyślij, usuń)


Operacje finansowe

Są to wszystkie dokumenty związane z operacjami finansowymi na koncie oddziału (np. wpłaty, wypłaty, faktury, noty itp.)

Więcej o typach operacji w Koncie najemcy.


W przypadku prowadzenia pełnej księgowości operacje gotówkowe są prowadzone przez odrębny rejestr kasowy (patrz wyżej).Dokumenty do zatwierdzenia

Znajdują się tu wszystkie faktury wystawione automatycznie, które nie zostały zatwierdzone.

Operacje nierozpoznane

Są to wszystkie operacje, które wpłynęły na nasz numer konta płatności masowych, który nie jest przypisany do żadnego najemcy, np. stworzone ręcznie konto masowe, przy pomocy generatora otrzymanego z banku, które nie zostało przypisane w SON.