Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

W podstronach znajdziesz serię artykułów opisującą poszczególne funkcjonalności znajdujące się w karcie najemcy.

Tworzenie/usuwanie najemcy

Zakwaterowanie i odczyty

Opis karty najemcy

Poręczyciele

Należności przyszłe

Konto najemcy

Dokumenty dodawanie i generowanie

Tagi

Zgody


Klikając Opcje na Karcie najemcy możemy indywidualnie ustawić sobie układ sekcji przeciągając każdą z nich w odpowiednie miejsce. Po ułożeniu sekcji odśwież stronę (F5). Układ sekcji zapamiętuje się dla każdego użytkownika oddzielnie, a na karcie każdego najemcy będzie taki sam.