Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Jest to historia prawie wszystkich akcji, które zostały wykonane w systemie, ze szczegółową informacją jaki użytkownik, kiedy i co edytował/dodał/usunął z dokładnością do poszczególnych elementów w dokumencie (np. zmiana daty na fakturze, dodanie zobowiązań, usunięcie najemcy z pokoju, dodanie nowego właściciela/nieruchomości, zmiana numeru telefonu na karcie najemcy itp.

Całą historię można przeglądać właśnie w zakładce Logi, natomiast akcje dotyczące tylko Nieruchomości, Właściciela czy Najemcy można zobaczyć bezpośrednio na poszczególnych kartach.Możemy zobaczyć całą historię lub zastosować odpowiednie filtry:

  1. historia dotycząca akcji danego użytkownika
  2. przedział czasowy
  3. rodzaj akcji np. dodanie dokumentu, zarchiwizowanie użytkownika, edycja pokoju itp.

  4. możemy też sprawdzić szczegółową listę zmian np w przypadku edycji pokoju było to dodanie zdjęć, zmiana powierzchni pokoju, usunięcie 1 rzeczy z wyposażenia.Powiązane artykuły


  • No labels