Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

W tej sekcji zebrane są wszystkie najistotniejsze informacje dotyczące najemcy.

Informacje ogólne 1. Numer konta bankowego – podawany jest na podstawie danych podanych w konfiguracji oddziału lub właściciela jeśli to on jest wystawcą faktury. Może być też generowany automatycznie, o ile korzystamy z płatności masowych.
 2. Kaucja wpłacona – obliczana jest na podstawie transakcji oznaczonych jako kaucja w sekcji Konto najemcy.
  Kaucja wymagana – ręcznie wpisujemy wysokość kaucji jaka jest wymagana. Czasami najemca przy podpisaniu umowy rezerwacyjnej wpłaca tylko część kaucji. Aby pamiętać o tym, że ma dopłacić drugą część wpisujemy Kaucję wymaganą. Jeśli korzystamy z rezerwacji, po wpisaniu kwoty w polu "w tym kaucja" zaciągnie się ona właśnie tu.

 3. Rozlicz najemcę - dzięki temu przyciskowi w łatwy sposób możemy rozliczyć kaucję najemcy i oznaczyć termin jej zwrotu.
 4. Telefon kontaktowy - do najemcy.
 5. Telefon ICE - numer telefonu do osoby kontaktowej, np. rodzica. Warto podać imię i nazwisko oraz stopień pokrewieństwa.
 6. E-mail - kontaktowy do najemcy gdzie będą wysyłane wszystkie wiadomości, podziękowania i przypomnienia o wpłacie (jeśli najemca ma zaznaczoną Zgodę na wysyłanie wiadomości e-mail).
 7. Panel - jest to podgląd panelu danego najemcy.
 8. Zakwaterowanie - tu możemy w łatwy sposób zmienić zakwaterowanie najemcy lub dodać mu zakwaterowanie przyszłe (np. gdy mieszka jeszcze w jedym mieszkaniu, ale od przyszłego sezonu będzie mieszkał gdzieś indziej i mamy już podpisaną umowę. 
 9. Pokaż historięmożemy podglądnąć historię najemcy - w jakich pokojach/mieszkaniach oraz w jakim okresie mieszkał.
 10. Odczyt początkowy - jeśli rozliczamy się z najemcami wg zużycia lub zaliczkowo, bardzo ważne jest uzupełnienie odczytów początkowych.
 11. Czynsz rzeczywisty - wysokość czynszu jaki płaci najemca (podawana na podstawie dodanego Naliczenia przyszłego najemcy).
  Czynsz sugerowany - podawany na podstawie wpisanej sugerowanej ceny pokoju (przy dodawaniu pokoi do nieruchomości).
 12. Okres umowy - Daty zaczytują się automatycznie z Należności przyszłej wobec wynajmującego/oddziału, a dokładniej na podstawie dat od - do w niej zawartych. Pole to nie pojawia się w przypadku należności bezterminowej. 
  Data podpisania - uzupełniamy ręcznie, kiedy została podpisana umowa najmu.
 13. Status umowy - oznaczamy status danego najemcy. Na liście najemców będzie można w łatwy sposób wyszukiwać najemców. Status można również zmienić na liście najemców. 


Statusy na liście najemców:

Szczegóły


 1. Adres zameldowania - informacja z dowodu najemcy. Jeśli nie został podany przy Tworzeniu najemcy, możemy go uzupełnić/zmienić w późniejszym czasie.
 2. Dane do faktury - czasami faktury są wystawiane na inną osobę/firmę niż nasz najemca. W tym miejscu podajemy dane, klikając na poszczególne pola i zatwierdzając je
 3. Mail i telefon do płatności - czasem rodzic prosi, aby w sprawie płatności kontaktować się tylko z nim i nie zawracać głowy potomkowi. Jeśli te pola są uzupełnione, to na nie SON będzie wysyłał faktury i przypomnienia o konieczności zapłaty, a także podziękowania za wpłatę.
 4. OC - nazwa firmy, numer polisy, data ważności - jeśli do naliczeń przyszłych najemcy dodaliśmy podwyższenie opłaty za brak OC - tutaj możemy uzupełnić/zaktualizować datę ubezpieczenia. Klikamy w odpowiednie pola, uzupełniamy pozycje, i zatwierdzamy
 5. Praca/Studia - nazwa, do kiedy? - jeśli najemca jest osobą pracującą, podajemy jego miejsce pracy i uzupełniamy termin obowiązywania umowy o pracę. Jest to ważne w przypadku uzupełnienia rabatu za dostarczenie umowy o pracę w naliczeniach przyszłych najemcy.
  Jeśli najemca jest osobą studiującą wpisujemy nazwę uczelni.
 6. Numer konta do zwrotu kaucji – numer konta na jaki ma zostać zwrócona kaucja. Podajemy dlatego, że czynsze często są opłacane przez rodziców na poczcie i zwracając kaucję na konto z którego otrzymaliśmy czynsz możemy zwrócić ją niewłaściwemu adresatowi.
 7. Pesel/data urodzenia - podając numer pesel, data urodzenia uzupełnia się automatycznie po odświeżeniu strony. 
 8. Dodaj pole - gdy chcemy, aby w informacjach szczegółowych pojawiła się jakaś dodatkowa informacja.