Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Możemy tutaj dodać pokoje do nieruchomości (jeśli wynajmujemy ją na pokoje), zakwaterować najemców, lub też dokonać rezerwacji pokoju.

Dodawać rezerwację lub lokatora do danego pokoju możemy też w dziale Wolne pokoje/mieszkania. Lub bezpośrednio w Karcie najemcy.


Dodawanie pokoju

Zanim zakwaterujemy lokatora w danym pokoju musimy go najpierw dodać w nieruchomości.

Jeśli wynajmujemy całą nieruchomość, możemy od razu zakwaterować lokatora klikając Zakwateruj.W tym celu klikamy Dodaj pokój w sekcji Pokoje i lokatorzy,

Pojawia nam się okno z polami do uzupełnienia.

Wypełniamy poszczególne pola, zaznaczamy dla ilu osób przeznaczony jest pokój, oraz możemy dodać informację na jaką stronę skierowane są okna. W zakładce Wyposażenie uzupełniamy kolejne dane. Możemy przygotować protokół wyposażenia pokoju, który zaciągnie się przy generowaniu protokołu, jednak najpierw należy stworzyć jego Szablon, czyli uniwersalną treść, którą wykorzystamy w każdym pokoju. Szablon zaczyta się własnie w tym miejscu i można go dostosować do danego pokoju. 

W kolejnej zakładce dodajemy zdjęcia:

 Na końcu znajduje się zakładka Portal, w której szczegółowo uzupełniamy dane: 

Gdy pole Miesięczny czynsz zostanie wypełnione (np. wynajmujemy pokój poza sezonem w niższej cenie), pojawi się ona na liście pokoi w sekcji Pokoje i lokatorzy w Karcie nieruchomości. Podobnie, jeśli pokój będzie się zwalniał pojawi się on w menu Wolne pokoje/mieszkania właśnie z tą ceną. Także jeśli mamy skonfigurowany SON ze swoją stroną internetową, pokój z tą ceną pojawi się również tam.


Po wypełnieniu wszystkich danych klikamy Zapisz.

Pokój pojawi się na liście pokoi w sekcji Pokoje i lokatorzy. W takiej samej formie będzie się pojawiał w sekcji Wolne pokoje/mieszkania.


Film instruktażowy


Zakwaterowanie najemcy

Najemcę możemy zakwaterować w sekcji Wolne pokoje/mieszkania, na Karcie najemcy, lub bezpośrednio w nieruchomości w sekcji Pokoje i lokatorzy.

W tym celu należy wybrać opcję Zakwateruj lub ikonkę ludzika.

Wybieramy najemcę z listy i klikamy Zapisz.

Jeśli pokój jest dwuosobowy po zakwaterowaniu pierwszego lokatora pojawi nam się drugi pokój o tej samej nazwie (jako drugie miejsce w pokoju):

Harmonogram sprzątania

W SON mamy możliwość stworzenia i wygenerowania harmonogramu sprzątania dla najemców nawet z podziałem na poszczególne części mieszkania.

Aby to zrobić w sekcji Pokoje i lokatorzy klikamy Harmonogram sprzątaniaPojawia się okno gdzie możemy wszystko ustawić:

Określamy przez jaki czas ma obowiązywać grafik - powiedzmy, że cały rok. Najwygodniej jest stworzyć harmonogram na okres, na jaki podpisujesz umowy w danym mieszkaniu. Jeśli masz już dodanych najemców i zobowiązania, system automatycznie zaproponuje właśnie taki okres. Następnie wybieram dzień, w którym ma następować zmiana dyżuru np. poniedziałek. W takim przypadku dyżur trwa od poniedziałku do niedzieli. 


Ustalam czy harmonogram ma być dostępny w panelu najemcy.

W tym miejscu jest ukryta jeszcze dodatkowa opcja, czyli możliwość wysyłki wiadomości do osoby mającej dyżur w danym tygodniu. Aby ją aktywować, przechodzę do Ustawień globalnych, sekcja Notyfikacje i aktywuję tą o nazwie Harmonogram sprzątania. Jej treść możesz edytować wg własnych potrzeb, na przykład opisać, co dokładnie najemca ma sprzątać. Taka wiadomość wyśle się do najemcy w dniu rozpoczęcia dyżuru.

 Po włączeniu notyfikacji pojawi się wspomniana opcja:


Kolejnym krokiem jest ustalenie kolejności sprzątania:

Przytrzymując dany pokój, można go przeciągnąć, aby zmienić kolejność.

Pokój nr 2 jest dwuosobowy pojawia się na liście jako dwa kafelki. Każdy z nich ma inicjały najemców lub napis “wolny”, jeśli jeszcze nikt się do niego nie wprowadził.

Klikając możemy usunąć dany pokój z listy.


Gdy chcemy go przywrócić, przeciągamy do z powrotem z listy pokoi poniżej:


Harmonogram sprzątania z podziałem na pomieszczenia

Poza ogólnym harmonogramem, możemy zrobić też taki, z podziałem na poszczególne pomieszczenia.

W pierwszej kolejności musimy stworzyć miejsca w których obowiązuje harmonogram.


Aby dodać nowe miejsce klikamy .

Pojawia się okno do wpisania:


Wpisujemy nazwę i klikamy


Aby zmienić istniejącą nazwę wystarczy kliknąć , wpisać nową i zatwierdzić


Kolejnym krokiem jest ustalenie kolejności sprzątania. W żółtym oknie pojawiają się wszystkie pokoje, które są w danym mieszkaniu. Dzięki temu możemy je dowolnie przeciągać do danej sekcji (pomieszczenia)


Tutaj:

możemy ustalić co ma się pojawiać w sopce harmonogramu, np. nasz adres e-mail czy numer telefonu, lub to co ustaliliśmy już w ustawieniach globalnych.

Tekst w stopce oraz poszczególne stopki (LEWA, ŚRODEK, PRAWA) możemy również ustawić w Ustawieniach globalnych. Wtedy na każdym harmonogramie będą takie same informacje.


Gdy już wszystko mamy ustawione klikamy Generuj. Harmonogram możemy wygenerować ponownie, wyświetlić oraz pobrać.Wygląda on tak i każde pomieszczenie jest na oddzielnej stronie A4:Harmonogram po pobraniu możemy wysłać najemcom mailem lub udostępnić w panelu najemcy (pobrany dokument dodajemy do sekcji Dokumenty nieruchomości i dajemy widoczność dla najemców)


Film instruktażowy 

Historia pokojuKażdy pokój ma swoją historię lokatorów, którzy w nim mieszkali.

Aby ją zobaczyć wystarczy w sekcji Pokoje i Lokatorzy kliknąć Historia w wybranym pokoju.

Pokazują się lista lokatorów wraz z datami od kiedy do kiedy mieszkał w danym pokoju. Po kliknięciu na datę można ją edytować.

Możemy też zobaczyć Historię lokatora,  tj. pokoi/mieszkań w których u nas mieszkał.