Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Pamiętaj, że korzystając z SON, a tym samym powierzając nam dane osobowe - jesteś zobowiązany do zawarcia umowy powierzenia danych. Ma to związek ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych i rozpoczęciem obowiązywania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych), zwane dalej RODO.

Aby upewnić się, czy jako wynajmujący powinieneś przejmować się RODO - zerknij tutaj: https://wynajmistrz.pl/rodo-wynajem-mieszkania-dla-wynajmujacych

A jeśli okaże się, że musisz "wdrożyć RODO", tutaj znajdziesz opis, jak to zrobić: https://wynajmistrz.pl/rodo-jak-wdrozyc-w-wynajmie


Umowa powierzenia jest zawierana w formie elektronicznej, przy logowaniu się do systemu. Nie ma potrzeby wysyłki dokumentów. Treść umowy znajdziesz tutaj: https://systemobsluginajmu.pl/doc/Umowa_powierzenia_SON.pdf


Więcej informacji:


Rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO), które weszło w życie 25 maja 2018 r., to spójne zasady ochrony danych osobowych w całej Europie. Obowiązuje ono firmy, które przetwarzają dane osobowe dotyczące osób fizycznych na terenie UE, bez względu na lokalizację tych firm. Definicja przetwarzania jest pojemna i odnosi się do każdej czynności związanej z danymi osobowymi, w tym do sposobu postępowania z danymi i zarządzania nimi przez firmę, tj. zbierania, przechowywania, wykorzystywania i niszczenia. RODO, w stosunku do poprzednio obowiązujących przepisów, ma większy zakres, ściślej określone normy oraz system egzekwowania obejmujący wysokie grzywny. Wymaga na przykład wyższych standardów dotyczących zgody na wykorzystywanie niektórych rodzajów danych, jak również rozszerza prawa osób prywatnych w zakresie dostępu do danych i przenoszenia danych. Niezastosowanie się do przepisów RODO może skutkować wysokimi karami – do 4% całkowitego rocznego światowego obrotu przedsiębiorstwa za niektóre naruszenia.


Pytania i odpowiedzi


Czy w umowie najmu powinienem zawrzeć odpowiednie klauzule dotyczące zgody na przetwarzanie danych w Państwa systemie? Czy mają może Państwo szablon treści takiej zgody?


Tak, zdecydowanie takie informacje powinny znaleźć się w umowie najmu. Nie ma znaczenia, czy korzystasz z SON, Office 365, Dropboxa czy Google Drive. Przechowując dane u dostawcy usług musisz poinformować o tym najemców. Powinieneś indywidualnie skonsultować swoją działalność z prawnikiem lub osobą kompetentną w zakresie RODO. Treści zgód dla najemców mogą się bardzo różnić w zależności od typu prowadzonego biznesu (najem krótki/długi, zarządzanie, kwatery pracownicze itd).

Treść zgody dotycząca SON powinna być zawarta w tzw "Obowiązku Informacyjnym". Jego wycinek znajdziesz poniżej:

Twoje dane osobowe Administrator może udostępniać podwykonawcom wspierającym ją przy wykonywaniu usługi najmu (tj. firma System Obsługi Najmu sp. z o.o. - właściciel aplikacji System Obsługi Najmu (SON), prawnicy, usługodawcy IT, księgowość, konserwatorzy, dostarczyciele przesyłek i inni zaufani partnerzy). Każdy z podmiotów, którym dane zostały udostępnione zobowiązany jest do ich ochrony na podstawie przepisów RODO.

Jeżeli udzieliłeś takiej zgody w umowie najmu Twojej dane zostaną również przekazane do spółki System Obsługi Najmu sp. z o.o. w celu włączenia do portalu dobrzynajemcy.pl.  • No labels