Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Możemy tu wygenerować interesujące nas zestawienia np. raporty księgowe, raporty dotyczące bezpośrednio którejś nieruchomości, lub konkretnych najemców.

Najczęściej używane

W tej zakładce pojawią się raporty, które generujemy najczęściej.

Księgowe

Możemy wygenerować dla księgowych odpowiednie raporty. Rozwijając poszczególne z nich wybieramy zakres jaki nas interesuje.


Rejestr sprzedaży

Jest to zestawienie wszystkich faktur formie tabeli, które zostały wystawione w SON-ie. 1. Wybieramy interesujący nas zakres
 2. Następnie czy interesuje nas data wystawienia (domyślnie), sprzedaży, czy też termin płatności.
 3. Wybieramy interesujący nas plan numeracyjny dla którego ma być wygenerowany raport. (Plan numeracyjny ustawiamy w Ustawieniach oddziału)
 4. Możemy wybrać wszystkie numeracje, które dotyczą konkretnego właściciela (jeśli właściciel jest wystawcą faktur). 
 5. Lub zaznaczając checkbox wybrać numerację dla całego oddziału.

Następnie klikamy Generuj.

→ Płatności masowe

Tabelka w której są pokazane wszystkie płatności masowe zaciągnięte z banku.

 1. Wybieramy interesujący nas zakres
 2. a następnie typ raportu (pdf lub konverter*)

→ Lista faktur

Lista wszystkich faktur w jednym pliku.

 1. Wybieramy interesujący nas zakres
 2. Możemy wybrać interesujący nas plan numeracyjny dla którego ma być wygenerowany raport. (Plan numeracyjny ustawiamy w Ustawieniach oddziału) - domyślnie wybrane wszystkie.
 3. Możemy wybrać wszystkie numeracje, które dotyczą konkretnego właściciela (jeśli właściciel jest wystawcą faktur). 
 4. Lub zaznaczając checkbox wybrać numerację dla całego oddziału.
 5. a następnie typ raportu (pdf lub konverter*)


→ Lista not obciążeniowych

Lista wszystkich not obciążeniowych w jednym pliku.

 1. Wybieramy interesujący nas zakres
 2. Możemy wybrać interesujący nas plan numeracyjny dla którego ma być wygenerowany raport. (Plan numeracyjny ustawiamy w Ustawieniach oddziału) - domyślnie wybrane wszystkie.
 3. Możemy wybrać wszystkie numeracje, które dotyczą konkretnego właściciela (jeśli właściciel jest wystawcą faktur). 
 4. Lub zaznaczając checkbox wybrać numerację dla całego oddziału.

→ Rejestr kasowy

Lista wszystkich wpłat i wypłat gotówkowych w jednym pliku.

 1. Wybieramy interesujący nas zakres
 2. Możemy wybrać rodzaj operacji (KP lub KW) - domyślnie wybrane oba.
 3. a następnie typ raportu (pdf lub konverter*)

→ Dokumenty kosztowe

Archiwum ze wszystkimi dokumentami kosztowymi dodanymi do systemu.

 1. Wybieramy interesujący nas zakres
 2. Możemy wybrać nieruchomość, której dotyczy lub przy braku wyboru będzie to archiwum z podziałem wszystkich dokumentów na poszczególne nieruchomości.
 3. Zaznaczając checkbox pobiorą się wszystkie dokumenty bez podziału na mieszkania.


*Konverter - jest po połączenie SON-a z programem księgowym Optima. Pobierając raport z SON'a możemy od razu pobrać go w formacie obsługiwanym przez ten program.


Nieruchomości

Możemy wygenerować raporty dotyczące bezpośrednio konkretnych nieruchomości.

→ Raport zarządzania

Raport wystawionych faktur danego właściciela/oddziału podzielony na czynsze i pozostałe opłaty. Generowany do pdf.

Podobnie jak przy wcześniejszych raportach wybieramy zakres. Możemy sporządzić taki raport dla wszystkich właścicieli lub tylko dla wybranych.

→ Raport liczników

Raport wszystkich liczników z podziałem na nieruchomości. Możemy go wygenerować dla wszystkich nieruchomości lub tylko wybranych.


Mamy tam podgląd podobny do liczników w nieruchomości z podsumowaniem wszystkich mediów i koszcie na 1 najemcę.

→ Raport kosztów usterek

Raport wszystkich rozwiązanych i zatwierdzonych usterek z podziałem na opiekunów technicznych lub szczegółowo na każde mieszkanie.

 1. Zakres raportu
 2. Możemy wygenerować raport dla wszystkich nieruchomości lub wybranych
 3. Raport może dotyczyć tylko wybranych zgłoszeń
 4. Lub osób przypisanych do zgłoszenia (np. dla danego opiekuna technicznego)
 5. Możemy wysortować zgłoszenia po temacie (np. awaria wody)
 6. Wybieramy w jakim formacie chcemy otrzymać raport (pdf - podstawowy z podziałem na opiekunów, pdf szczegółowy - z podziałem na mieszkania, xls oraz xls szczegółowy).

Najemcy

Możemy wygenerować raporty dotyczące bezpośrednio konkretnej grupy najemców.

→ Raport naliczeń przyszłych

Wszystkie naliczenia przyszłe najemców z podziałem na mieszkania i pokoje.

Możemy wygenerować raport dla wszystkich nieruchomości i właścicieli lub wybranych.

→ Raport wpływów

Wszystkie wpływy (przelewy i wpłaty gotówkowe) jakie były wpłacone w wybranym przez nas okresie.


Możemy sprecyzować co ma być brane/nie brane pod uwagę w raporcie.

→ Raport wierzytelności

Raport wszystkich zadłużonych najemców wygenerowany według ustalonych filtrów (data, oraz minimalna kwota zadłużenia)