Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

W SONie mamy podział na ustawienia globalne, dotyczące całej instancji oraz ustawienia oddziału, dotyczące tylko danego oddziału


Dzięki temu dla każdego oddziału możesz osobno ustawić dane do faktury, nr kont bankowych, numeracje faktur czy nawet podpisy w wiadomościach.

W poniższych artykułach znajdziesz informacje dotyczące każdego ustawienia.

Ustawienia oddziału

Ustawienia globalne

Logi

Szablony

Użytkownicy

Edycja konta użytkownika


Powiązane artykuły

Powiązane zgłoszenia