Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Info

Po przekierowaniu domeny dodamy do niej certyfikaty SSL (dodanie zajmuje maksymalnie 1 dzień) i będzie można się zalogować pod wybranymi adresami.

System standardowo uruchamiany jest z funkcjonalnościami wersji PRO, w przypadku zainteresowania wersją PRO+ poinformuj nas (wink)

Film instruktarzowy

Widget Connector
urlhttp://youtube.com/watch?v=FOxVLDOvitw