Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Uzupełniamy procent zarządzania oraz od czego jest liczony:

Image RemovedImage Added


Minimalne wymagane saldo - uzupełniamy to pole, jeśli wymagamy od właściciela, aby na koncie bankowym było jakieś minimalne saldo np. 1000 zł. 

...