Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

 Na końcu znajduje się zakładka Portal, w której szczegółowo uzupełniamy dane: 

Image RemovedImage Added

Gdy pole Miesięczny czynsz zostanie wypełnione (np. wynajmujemy pokój poza sezonem w niższej cenie), pojawi się ona na liście pokoi w sekcji Pokoje i lokatorzy w Karcie nieruchomości. Podobnie, jeśli pokój będzie się zwalniał pojawi się on w menu Wolne pokoje/mieszkaniawłaśnie z tą ceną. Także jeśli mamy skonfigurowany SON ze swoją stroną internetową, pokój z tą ceną pojawi się również tam.

...