Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...


Aby uruchomić wersję PRO na swojej domenie, dla obu adresów subdomen (z pkt 1. i 2.) dodać rekordy CNAME w konfiguracji DNS. Aby to zrobić, zaloguj się do panelu konfiguracji Twojej domeny i dodaj dwa rekordy CNAME  kierujące oba adresy na IP hosting.systemobsluginajmu.pl. Po dodaniu każdej z subdomen efekt końcowy powinien wyglądać mniej więcej tak:

...