Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Do panelu właściciela można wejść również nie będąc właścicielem, aby zobaczyć jak ten panel wygląda. Robimy to przez tzw Backdoor. Kartę właściciela w sekcji Dane teleadresowe:

Widok Panelu Właściciela: 

Image Added

Content by Label
showLabelsfalse
max5
spacesSON
showSpacefalse
sortmodified
reversetrue
typepage
cqllabel = "kb-how-to-article" and type = "page" and space = "SON"
labelskb-how-to-article

...