Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO), które weszło w życie 25 maja 2018 r., to spójne zasady ochrony danych osobowych w całej Europie. Obowiązuje ono firmy, które przetwarzają dane osobowe dotyczące osób fizycznych na terenie UE, bez względu na lokalizację tych firm. Definicja przetwarzania jest pojemna i odnosi się do każdej czynności związanej z danymi osobowymi, w tym do sposobu postępowania z danymi i zarządzania nimi przez firmę, tj. zbierania, przechowywania, wykorzystywania i niszczenia. RODO, w stosunku do poprzednio obowiązujących przepisów, ma większy zakres, ściślej określone normy oraz system egzekwowania obejmujący wysokie grzywny. Wymaga na przykład wyższych standardów dotyczących zgody na wykorzystywanie niektórych rodzajów danych, jak również rozszerza prawa osób prywatnych w zakresie dostępu do danych i przenoszenia danych. Niezastosowanie się do przepisów RODO może skutkować wysokimi karami – do 4% całkowitego rocznego światowego obrotu przedsiębiorstwa za niektóre naruszenia.


Pytania i odpowiedzi


Czy w umowie najmu powinienem zawrzeć odpowiednie klauzule dotyczące zgody na przetwarzanie danych w Państwa systemie? Czy mają może Państwo szablon treści takiej zgody?


Tak, zdecydowanie takie informacje powinny znaleźć się w umowie najmu. Nie ma znaczenia, czy korzystasz z SON, Office 365, Dropboxa czy Google Drive. Przechowując dane u dostawcy usług musisz poinformować o tym najemców. Powinieneś indywidualnie skonsultować swoją działalność z prawnikiem lub osobą kompetentną w zakresie RODO. Treści zgód dla najemców mogą się bardzo różnić w zależności od typu prowadzonego biznesu (najem krótki/długi, zarządzanie, kwatery pracownicze itd).

...