Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Aby upewnić się, czy jako wynajmujący powinieneś przejmować się RODO - zerknij tutaj: https://wynajmistrz.pl/rodo-wynajem-mieszkania-dla-wynajmujacych

A jeśli okaże się, że musisz "wdrożyć RODO", tutaj znajdziesz opis, jak to zrobić: https://wynajmistrz.pl/rodo-jak-wdrozyc-w-wynajmie


Umowa powierzenia jest zawierana w formie elektronicznej, przy logowaniu się do systemu. Nie ma potrzeby wysyłki dokumentów. Treść umowy znajdziesz tutaj: https://systemobsluginajmu.pl/doc/Umowa_powierzenia_SON.pdf

...