Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Dzięki tej sekcji możesz wysyłać wiadomości do najemców.

Można to zrobić w dwojaki sposób:

  1. Klikając na zakładkę Wiadomości w menu po lewej stronie i wybierając Utwórz wiadomość
  2. lub Dodaj na górnej belce i wybrać Wiadomość


Pojawia się okno Nowa wiadomość:


Na górze mamy możliwość wyboru rodzaju wiadomości E-mail lub SMS
Wysyłanie SMS'ów jest możliwe po założeniu konta w serwisie do SMS'ów i skonfigurowaniu go w SON'ie. Więcej informacji TUTAJ

Opis pozycji

Nieruchomości - mamy możliwość wyboru jednej, kilku lub wszystkich nieruchomości do których lokatorów ma zostać wysłana wiadmość.
Można zaznaczyć od razu wszystkie nieruchomości klikając Zaznacz wszystkie/odznacz wszystkie.
Lub wybrać po kolei nieruchomości (z listy lub wpisując we wskazanym polu).


→ Przeterminowane płatności - rozwijając to pole możemy wybrać wszystkich zadłużonych lokatorów z wyszczególnieniem ile dni przekroczyli termin płatności.


→ Zobowiązania - możemy wybrać najemców, którym wygasa naliczenie. Np. aby przypomnieć, o konieczności powiadomienia nas o tym, czy przedłuża umowę.


→ Tagi - wiadomość może być wysłana do najemców, którzy są oznaczeni danym tagiem

pod tym oknem znajduje się pozycja:

Po jej zaznaczeniu wiadomość zostanie wysłana do wszystkich najemców poza tymi, którzy zostali oznaczeni danym tagiem. 

PRZYKŁAD NR 1 Mamy najemców, którzy nie przedłużają umowy najmu. Takie osoby oznaczamy #nieprzedluża. Przy wysyłaniu wiadomości wybieramy tag #nieprzedłuża, oraz zaznaczamy opcję Pomiń adresatów oznaczonych Tagiem. Wiadomość zostanie wysłana do wszystkich osób, które przedłużają umowę, lub jeszcze się nie zdeklarowały. 

PRZYKŁAD NR 2 Wybieramy osoby, które już się zdeklarowały, czyli 2 tagi: #przedłużaumowę oraz #nieprzedłuża, zaznaczamy opcję Pomiń adresatów oznaczonych Tagiem, wtedy wiadomość zostanie wysłana do wszystkich osób, które jeszcze nie poinformowały nas o swojej decyzji. 


Dodatkowo jest możliwość wysłania wiadomości do poszczególnych najemców lub bezpośrednio do wybranych właścicieli.

Gdy już mamy wybrane do kogo chcemy wysłać wiadomość wybieramy szablon wiadomości lub wpisujemy własną treść. Możemy przełączać się między wersjami językowymi i tak do najemców przy których zmieniliśmy wersję językową na angielski przy tworzeniu (język wysyłanych wiadomości można również przełączyć na Karcie najemcy w sekcji Kontakt) wyśle się wiadomość tylko w języku angielskim. Do najemców z ustawionym j.polskim wyślą się wiadomości tylko po polsku.

Wiadomości wpisane po polsku automatycznie tłumaczone na język angielski, jednak należy sprawdzić ich poprawność.

Mamy oznaczenie, jaką wersję językową uzupełniamy.


  1. Wybierając z listy najemców zadłużonych możemy wstawić do wiadomości ich bieżące saldo - dla każdego najemcy będzie to jego bieżące saldo z Karty najemcy
  2. Możemy wysłać do najemców konto bankowe - w przypadku Płatności masowych, do najemcy wyśle się jego indywidualny numer konta
  3. Wiadomość możemy również podpisać naszym indywidualnym podpisem ustawionym w Koncie użytkownika

Należy pamiętać o dodaniu zmiennych (1,2,3) również w wersji anglojęzycznej.


Dodatkowo, jeśli chcemy aby wiadomość została wysłana w późniejszym terminie, pod wiadomością jest check box Wyślij wiadomość później. Zaznaczając go ustawiamy datę i godzinę wysłania wiadomości klikając ikonę zegara.

Jeśli tego typu wiadomości będziemy wysyłać częściej możemy od razu zapisać ją jako szablon klikając Zapisz jako nowy szablon. Przy kolejnym wysyłaniu wiadomości będziemy mieli możliwość wybrania jej z szablonów.

Następnie klikamy Dalej, gdzie mamy podsumowanie wiadomości. Możemy tu usunąć któregoś z adresatów i dodać załączniki. Gdy wszystko już jest gotowe, klikamy Wyślij.

Dodatkowo poniżej odbiorców znajdują się 2 dodatkowe opcje:

  

  1. Możliwość wysłania wiadomości do osoby kontaktowej wybranych najemców
  2. Możliwość wysłania kopii wiadomości na dowolnie wybrany adres w-mail.


Wiadomości, które zostały oznaczone do późniejszej wysyłki trafiają na listę oczekujących na wysyłkę.Wiadomość do najemcy/właściciela z załącznikiem z SON

SON daje możliwość na wysłanie wiadomości do najemcy/właściciela z załącznikiem z SON. Aby wysłać takiego maila wystarczy wejść na Kartę najemcy/ właściciela do sekcji Wiadomości. Następnie kliknąć Wyślij wiadomość. Po wpisaniu tematu i treści, klikamy Dalej.


Jeśli na Karcie najemcy/właściciela dodane są jakieś dokumenty (wygenerowane z SON lub dodane skany) możemy wybrać, który/e z nich chcemy przesłać.

Przy korzystaniu z tej opcji możemy załączyć do wiadomości dokumenty dodane wcześniej na Karcie najemcy/właściciela lub dodać pliki bezpośrednio z dysku. Wysłanie takiej wiadomości jest też możliwe poprzez menu Wiadomości lub opcję Dodaj na górnej belce w SON, jednak lista wyboru dokumentów pojawi się jedynie w przypadku wysyłania wiadomości do jednego najemcy/właściciela.


Niewysłane wiadomości

Czasami może się zdarzyć, że SON nie wyśle wiadomości do najemców (do jednego lu kilku) np.: na Karcie najemcy został podany zły adres mailowy/numer telefonu. 

Po kliknięciu Wyślij pojawi się komunikat, że wystąpił błąd.

Na liście wiadomości pojawi nam się ikona informująca, że coś poszło nie tak, oraz którego najemcy dotyczy:

Aby sprawdzić powód, wystarczy najechać na ikonę. Powyżej pojawi się komunikat z przyczyną.
Po usunięciu przyczyny (np. poprawienie adresu mailowego/numeru telefonu) wystarczy kliknąć, aby wysłać ją ponownie. Wiadomość wyśle się tylko do osób, przy których był komunikat błędu.