Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tworzenie i konfiguracja właściciela nieruchomości. Możemy tu ustawić również czy właściciel ma być wystawcą faktur.


Tworzenie/usuwanie właściciela 

Uzupełnianie danych

Właściciel wystawcą faktury

Pozostałe sekcje


Powiązane artykuły