Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tworzenie karty właściciela

Aby stworzyć nową kartę  właściciela wybieramy zakładkę Właściciele w menu po lewej stronie, a następnie Dodaj nowego właściciela.


Pojawia się karta do uzupełnienia danych, gdzie możemy wybrać czy właściciel jest osobą fizyczną (domyślnie) czy też osobą prawną/firmą.
Wpisujemy dane personalne oraz kontaktowe. Możemy wybrać język kontaktu (polski - domyślnie - lub angielski) itd.
Gdy już wszystko mamy uzupełnione klikamy Zapisz.


Film instruktażowy


Usuwanie właściciela

Właściciela nie możemy całkowicie usunąć z systemu, jednak możemy go zarchiwizować.

Aby to zrobić na karcie właściciela klikamy okienko Opcje, a następnie Archiwizuj. Pojawi się dodatkowe okienko do potwierdzenia decyzji.Pytania i odpowiedzi


Czy mogę ustawić ten sam adres e-mail do logowania dla różnych właścicieli?

Nie ma takiej możliwości - każdy użytkownik musi mieć inny adres, aby system mógł jednoznacznie go zidentyfikować. Jednak można to rozwiązać przez stworzenie aliasów do wybranego maila. Większość skrzynek pocztowych posiada taką funkcję.