Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Właściciel może być również wystawcą faktur dla najemców. W tym celu należy w sekcji Właściciel wystawcą faktury kliknąć Edytuj.

Pojawia się okno do ustawienia poszczególnych danych.
→ W pierwszej kolejności zaznaczamy, aby właściciel był wystawcą faktur (domyślnie nie jest).

Faktury wyślą się automatycznie jeśli najemca na Karcie najemcy ma zaznaczoną Zgodę na elektroniczną wysyłkę faktur.


Podobnie jak w konfiguracji oddziału wybieramy rodzaj numeracji dla właściciela (codzienna-domyślna,miesięczna lub roczna).
Oraz możemy ustalić sobie szablon. W dwa pola o nazwie Dowolnym (1 i 2) możemy wpisać cokolwiek, ale można też nic nie wpisywać.
Jeśli pola zostaną puste, szablon będzie wyglądał następująco: 1/FV/1/3/17. W puste pola można wpisać np. inicjały właściciela (1). Wtedy numer będzie wyglądał: PM/1/FV/1/3/17

Dodatkowo można dowolnie zmienić kolejność pól:


Ustalamy sposób płatności, termin, a także domyślną stawkę podatkową dla danego właściciela (wybór z listy)

WAŻNE! W przypadku, gdy chcemy ustawić 10 dni na płatność faktury, wpisujemy liczbę 9 (dzień wystawienia + 9 dni).

Gdy ustalimy domyślną stawkę podatkową dla właściciela pojawi się ona przy dodawaniu Dokumentów księgowych i Naliczeń dla najemców tego właściciela.


Poniżej wpisujemy numer konta bankowego (zwykły lub do Płatności masowych

WAŻNE! Jeśli w tym miejscu zostanie uzupełniony numer konta (lub fragment dla płatności masowych) nadpisze on numer konta, który wynika z ustawień oddziału. Numer konta z oddziału będzie na fv tyko dla nieruchomości w których właściciel NIE ma uzupełnionego numeru konta w tej sekcji. 


Na końcu możemy dopisać co chcielibyśmy, aby znajdowało się w nagłówku i stopce na fakturach wystawianych w imieniu tego właściciela.

W nagłówku np. nasz telefon kontaktowy, adres e-mail, a w stopce np. w razie pytań proszę o kontakt.
Gdy wszystko jest ustalone klikamy Zapisz.


Sekcja Właściciel wystawcą faktury po uzupełnieniu danych wygląda w następujący sposób:

Gdy właściciel jest wystawcą faktury wszyscy przypisani do niego najemcy od tego momentu będą otrzymywać faktury z jego danymi, numeracją, numerem konta, a nie z danymi naszego oddziału.


Film instruktażowy