Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Konto właściciela

Podobnie jak w przypadku Najemcy możemy wystawić właścicielowi dokument księgowy.


Należności przyszłe właściciela właściciela

Podobnie jak w przypadku Najemcy, Właścicielowi również możemy dodać stałe/jednorazowe należności np. Opłata za zarządzanie.

Dokumenty

Możemy dodać do danego właściciela skan dokumentu, np. umowy na zarządzanie, zdjęcia mieszkania przed i po remoncie itp.

Wiadomości

Możemy wysłać do właściciela Wiadomość z systemu.

Nieruchomości właściciela

Znajduje się tu lista wszystkich nieruchomości danego właściciela, które możemy bezpośrednio edytować lub archiwizować.


Sekcje Karty Właściciela można ustawić dowolnie wg własnych upodobań. Wystarczy kliknąć Opcje, a następnie Tryb ustawiania sekcji. Po ułożeniu sekcji odśwież stronę (F5). Układ sekcji zapamiętuje się dla każdego użytkownika oddzielnie, a na karcie każdego właściciela będzie taki sam.