Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Dla każdego mieszkania można stworzyć protokół wyposażenia, który można później wygenerować w SON wraz z umową dla najemcy.

Wyposażenie mieszkania

W tym celu na Karcie nieruchomości w sekcji Informacje podstawowe należy kliknąć Edytuj,


 a następnie zakładkę Protokoły.

UWAGA! Jeśli na Karcie nieruchomości w tym miejscu nie zostały wcześniej wpisane jakieś dane, szablony protokołów pomieszczeń zaczytają się automatycznie.


Teraz można dowolnie zmieniać protokół dostosowując go do tej konkretnej nieruchomości.

W przypadku gdy w nieruchomości jest więcej łazienek/kuchni - wystarczy skopiować już istniejącą tabelę poprzez powielenie kodu źródłowego. W tym celu klikamy w edytorze na narzędzia/kod źródłowy


Pojawi się okno:


Zaznaczamy wszystko a następnie wklejamy go pod spodem po raz drugi (np.: ctrl+A, ctrl+C, ctrl+V, ctrl+V) - dzięki temu mamy dwie takie same tabele - wystarczy treść dostosować do swoich potrzeb.

Film instruktażowy


Wyposażenie pokoju

Aby edytować wyposażenie konkretnego pokoju - na karcie nieruchomości znajdujemy sekcję Pokoje i Lokatorzy, klikamy na nazwę konkretnego pokoju, a następnie Edytuj i zakładka Wyposażenie.


Po uzupełnieniu tabel możemy wygenerować protokół zdawczo-odbiorczy na Dokumenty - generowanie i dodawanie.


Film instruktażowy 

(od 0:44)