W przewodniku oraz w obsłudze SON posługujemy się pewnymi pojęciami. Poniżej prezentujemy krótkie wytłumaczenie każdego z nich:


 • Instancja - to oddzielna kopia SON, w przypadku wersji podstawowej każdy logując się pod swoim adresem mailowym, trafia do "swojego" SONa, czyli do własnej, odrębnej instancji. W przypadku wersji PRO instancje rozróżniamy poprzez wpisanie odrębnego adresu w przeglądarce. Czyli adres son.supernajem.pl i son.warszawa.pl to dwie różne instancje, czyli dwie różne od siebie kopie programu, z innymi najemcami, licznikami itd.
  W skrócie jest to adres, który wpisuje się w przeglądarce (jak np. youtube.pl), a następnie wpisuje dane logowania, czyli adres e-mail i hasło. 

 • Oddział -  A czym jest oddział? Odpowiem na przykładzie. Powiedzmy, że masz spółkę zajmującą się zarządzaniem najmem oraz najem prywatny. Dobrze by było, aby to i to rozliczać w SONie, w ramach jednej instancji. Z tego powodu najlepszym rozwiązaniem jest stworzenie dwóch oddziałów:
  • Jeden dla spółki
  • Drugi dla naszego najmu prywatnego
 • Zmienna - słowem zmienna posługujemy się, za każdym razem gdy chcemy określić ciąg tekstu, który "zmienia się" w inny tekst w zależności od sytuacji. Przykładowo przy generowaniu dokumentów, mając w dokumencie zmienną imię najemcy (wyglądającą tak: {%tenant_name%}), system zamieni ją na imię najemcy, u którego generujemy dany dokument. Tak samo w przypadku podpisu osoby wysyłającej, który możemy dodać przy wysyłaniu wiadomości: {%sender_signature%}, jeśli do systemu jest zalogowany użytkownik Jan, to jego podpis pojawi się przy wysłaniu tej wiadomości, a jeśli Agata to jej. Dany użytkownik powinien wcześniej zdefiniować swój podpisy w Edycja swojego profilu
 • KW/KP - w przypadku działalności gdzie prowadzona jest pełna księgowość, przy płatnościach gotówkowych musimy prowadzić kasę gotówkową firmy. Ogólną zasadą jest, aby wszystkie operacje gotówkowe miały potwierdzenie w oryginalnych dokumentach. I tak:
  • dla wpłat do kasy wystawiamy druk KP (kasa przyjmie);
  • dla wypłat druk KW (kasa wyda).
  Jeśli wypłacamy gotówkę na podstawie faktury, rachunku lub innego rozliczenia, nie ma konieczności wystawiania KW do każdej z tych operacji, ale na dokumencie musi być potwierdzenie otrzymania gotówki w wysokości figurującej na dokumencie. 

 • No labels