Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Dla każdej osoby możemy stworzyć oddzielne Konto użytkownika w SON'ie, a każdy z nich może mieć inne uprawnienia w zależności od pełnionej funkcji.
Wybieramy zakładkę Ustawienia, a następnie Użytkownicy i wybieramy Dodaj nowego użytkownika.



Należy Pamiętać o dodaniu Adresu mailowego (wymagane) i Numeru telefonu (opcjonalne).


 1. Uprawnienia

  Wyróżniamy kilka rodzajów Kont użytkownika:

  Administrator - ma dostęp do wszystkich modułów. Może zmieniać ustawienia oddziału i globalne.

  Opiekun techniczny - tzw. złota rączka, lub grupa serwisowa obsługującą mieszkania). W przypadku grup technicznych otrzymują oni Uprawnienia Opiekuna technicznego i mają dostęp tylko do menu Zgłoszenia i zgłoszeń przypisanych do nich (czyli zgłoszenia serwisowe mieszkań, do których są przypisani jako opiekun techniczny)

  → Nadzorca opiekunów technicznych widzi wszystkie Zgłoszenia serwisowe.

  → Opiekun mieszkań - osoba odpowiedzialna za dane mieszkanie pod względem wprowadzek/wyprowadzek, przekazywania płatności do windykacji, obsługi „codziennej”. Widzi tylko te mieszkania, do których jest przypisany. Dostępne moduły: Najemcy, Wiadomości, Zgłoszenia, Finanse, Nieruchomości, Właściciele

  Opiekun mieszkań (z pełną widocznością) - widzi wszystkie mieszkania oddziału. Dostęp do modułów j.w.

  Nadzorca opiekunów mieszkań - Osoba odpowiedzialna za nadzorców. Dostępne moduły: Wiadomości, Zgłoszenia, Finanse, Nieruchomości, Właściciele

  Księgowy - osoba odpowiedzialna za dokumenty finansowe, lub stworzone konto dla księgowości. Dostępne moduły: Najemcy, Finanse, Nieruchomości, Właściciele, Raporty

 2. Moduły - możemy włączyć/wyłączyć dodatkowe moduły (poza przypisanymi do rodzaju konta), do których ma mieć dostęp dany Użytkownik.

Film instruktażowy



Powiązane artykuły